Koolitused

Tulemas

Prindi

Tööõiguse aastakoolitus: Õpime sõlmima korralikku töölepingut!. Lektorid Heli Raidve, Mari Rask, Gaabriel Tavits.

Kohti kokku: 106, registreerunuid 106, vabu kohti 0
Korraldaja: Heli Raidve Tööõigusabi
Asukoht: Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Viru väljak 4 Tallinn (hotell Viru II korrus, saal Grande).
Hind: 165 EUR + KM
Toimumise aeg: 27.04.2012

   

Ajakava:

9.30-10.00

 kogunemine, tervituskohv.

10.00-10.05

avasõnad, korralduslikud küsimused.
Kogu päeva samaaegselt lektoritena laval Heli Raidve, Mari Rask ja Gaabriel Tavits.

10.05-12.00

TEOORIA
Tööleping versus töölepingu kirjalik dokument.
Töölepingule kohaldatava õiguse määratlemine ja selle tagajärjed.
Mida kirjutada töölepingusse, mida muudesse dokumentidesse: mida töölepingus kokku leppida, mida eraldi dokumendiga kokku leppida, mida ühepoolselt kehtestada. 
Suulised kokkulepped, pooltevaheline praktika - kas ja kuidas need mõjutavad kirjalikku töölepingut.
Töölepingu lisad - mis need on, vormistamine ja muutmine.
Millise jõuga on töökorralduse reeglid, kuidas neid vormistada.
Millise jõuga on muud tööandja poolt ühepoolselt kehtestatud juhendid, korrad jms.
Millised töölepingu tingimused on võlaõigusseaduse mõttes tüüptingimused ja mida tähendab Riigikohtu seisukoht, et tööleping on tarbijaleping. 

PRAKTIKA
Töölepingu vormistamine - ülesehitus, vorm, poolte andmed, volitatud esindaja. Töölepingu sõlmimise hetk ja olemus - millal on tööleping "sõlmitud". Töölepingu sõlmimise eelsetel läbirääkimistel kokkulepitu tähtsus.
Töökohustused - kui põhjalikult töölepingusse kirjutada. Ametijuhendi, tööjuhendi, ametikirjelduse jms olemus ja tähtsus. Töötaja hoolsuskohustus ja kohustus hüvitada süüliselt tekitatud kahju - kas vajalik lepingus fikseerida. Töökohustuste muutmise võimalused. Milliseid ülesandeid peab töötaja täitma ka töölepinguta.
Katseaeg: kas kirjutada lepingusse; katseaja viimase kuupäeva märkimise tagajärjed; erinevad seisukohad seoses katseaja nn peatumise ja pikenemisega.

12.00-13.00

buffet lõunasöök restoranis Merineitsi.

13.00-14.45

PRAKTIKA
Tööaeg: kuidas sõnastada tööaega; kas tööaeg töölepingusse või eraldiseisvasse dokumenti; tööaeg kui lahtine tingimus; iseseisev otsustuspädevus; tööaja summeerimine - ühepoolselt või kokkuleppel, tagajärjed. Tööaja muutmise võimalused.
Töötasu: kui põhjalikult töölepingusse, ajatasu versus tükitasu; erinevad tulemuspalga, boonuste, preemiate süsteemid - kas vormistada töölepingus või eraldiseisvas dokumendis, leppida kokku või kehtestada ühepoolselt; pooltevaheline praktika, paberite ja tegelikkuse erinevus ja tagajärjed; saamata jäänud töötasu nõude esitamise tähtaeg; uued seisukohad summeeritud tööaja alatundide ja ületundide tasustamisel ning ületunnitöö vaba ajaga hüvitamisel. Töötasu muutmise võimalused. Töötasu vähendamine ja alandamine - kuidas vormistada.
Töö tegemise koht: kui täpselt määratleda; töölähetuse olemus; töökoha valesti määratlemise riskid ja tagajärjed; kaugtöö.
Muud hüved: ametiauto; mobiilikõnede limiit; isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis; kulude hüvitamine.

14.45-15.00

kohvipaus

15.00-17.00

PRAKTIKA
Puhkus: mida töölepingusse kirjutada; kokkulepe puhkuse osadeks jagamiseks, puhkusetasu hilisemaks maksmiseks jms - kas töölepingusse; uued seisukohad seoses õppepuhkuse tasu arvutamise ja maksmisega. 
Töölepingu ülesütlemise tähtajad ja viide kollektiivlepingule: kas viidata täpselt või üldiselt, tagajärjed; kollektiivlepingu seaduse 14.03.2012 vastu võetud muudatused - kollektiivlepingu ülesütlemine.
Viide töökorralduse reeglitele: 20.02.2012 jõustunud muudatus; kuidas viidata; kuidas töökorralduse reegleid tutvustada ja muuta; kas hiljem lisanduvad töökorralduslikud reeglid vajavad eraldi tutvustamist.
Muud tingimused ja erisused: oluliste rikkumiste loetelu - kas töölepingusse või töökorralduse reeglitesse; tähtajaline tööleping - kuidas tähtajalisus ja selle põhjus sõnastada; konkurentsikeeld - kas vormistada eraldiseisva kokkuleppega või töölepingus, kohtupraktika ja riskid; ärisaladuse hoidmine - ühepoolselt peale pandav kohustus või kokkulepe, kuidas ja kus vormistada; renditöö - 20.02.2012 jõustunud muudatused; alaealise töölepingu erisused; töötajate isikuandmete töötlemise nõusolek - kas töölepingus vormistamisest piisab.
Täiendavad kokkulepped: koolituskulude hüvitamise kokkulepe; süüst sõltumata varaline vastutus; leppetrahvid.

17.00- . . . 

Koolituse lõpetamine, ümberpaiknemine 0-korrusele.
18.00-21.30 Heli Raidve Tööõigusabi 15ndale sünnipäevale pühendatud pidu ansambliga Meie Mees.
Soovijatel võimalus alates 22.00 jääda ka ansambli Meie Mees avalikule kontserdile. 


Koht:

Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Viru väljak 4, Tallinn (hotell Viru II korrus, saal Grande). Parkimine Viru parkimismajas.

Hotellis ööbimine:
Koolitusel osalejatel on võimalik Virusse soodushinnaga ööbima jääda, mille eest maksab osaleja ise. Soovijatele on broneeritud 10 tuba (reede 27.aprilli pärastlõunast laupäeva 28.aprilli lõunani). Ühekohaline standardtuba maksab soodushinnas 59 eurot, kahene standardtuba soodushinnas 79 eurot.  Toa broneerimiseks saata Sokos Hotel Virule aadressil viru.reservation@sok.fi toa 27.aprilliks broneerimise soov oma kontaktandmetega ja arve tasujaga, näidata ühese või kahese toa valik, soodushinna saamiseks lisada salasõna: Heli Raidve Tööõigusabi. Hotell väljastab osalejale arve.
NB! Tube saab broneerida kuni 10 toa täitumiseni, kuid hiljemalt 12.aprillini!

Maksumus:

Registreerumisel kuni 17.aprillini soodushind 165 eurot + käibemaks (käibemaksuga 198 eurot). 
Alates 18.aprillist hind 195 eurot + käibemaks (käibemaksuga 234 eurot).
Hind sisaldab: tervituskohv, pika-päeva koolitus 10-17, kogu päeva samaaegselt kolme lektori ehk Heli Raidve, Mari Rask´i ja Gaabriel Tavits´a seisukohad, koolitusmaterjalid, kohvipausid, lõunasöök buffet lauas, näksimiseks kommid ja puuviljad, alates 18.00 sünnipäevapidu ansambliga Meie Mees, soovi korral ka alates 22.00 ansambli Meie Mees avalikul kontserdil osalemine. 
Samast äriühingust kolmandale ja järgnevatele osalejatele soodustus registreerumisel enne 17.aprilli ca 15%, st kolmanda osaleja hind 140 eurot + käibemaks (käibemaksuga 168 eurot).

Vaata, mida arvab meie koolitusest pr Ita Ever!

Vaata, mida arvab meie koolitusest pr Ita Ever!

Registreerumine lõppenud