Firmast

Prindi
Heli Raidve Tööõigusabi (registrinumber 10203402) on asutatud 1997.aastal ja põhineb jätkuvalt Eesti erakapitalil. Oleme taasiseseisvunud Eesti esimene tööõigusele spetsialiseerunud õigusbüroo ja 22.aprill 2015.a oli meie 18-s sünnipäev. Täna tegutseme juba üheksateistkümnendat aastat. Firma asutamisest käesoleva ajani juhib firmat ainuisikulise juhatuse liikmena Heli Raidve. Põhjalikum ülevaade meie tegevusest on rubriigis „Firma 18 aastat“.

Meie igapäevane töö koosneb kolmest osast.
 
Konsultatsioon – tööõiguslike dokumentide (s.h tööleping, töökorralduse reeglid, hoiatus, ülesütlemisavaldus, töötasu juhend, isikuandmete töötlemise nõusolek jms) koostamine, tööandjal olemasolevate dokumentide parandamine ja täiendamine, samuti tööandjate nõustamine büroos (eelistatud), e-kirja teel või soovi korral kliendi juures (tööajana arvestatakse ka kliendi juurde sõitmise ja bürroosse naasmise aeg). Üheksateistkümne aasta jooksul oleme andnud nõu rohkem kui 1600-le tööandjale.
 
Töövaidlus – esindame tööandjaid töövaidlustes nii kohtus kui töövaidluskomisjonis ja koostame selleks vajalikud dokumendid. Vajadusel peame tööandja nimel läbirääkimisi töövaidluse kohtuväliseks lahendamiseks. Meie juristid on akadeemilise juriidilise kõrgharidusega. Tegutsemisaastate jooksul oleme esindanud vaidlevaid pooli enam kui 600-s töövaidluses.
 
Koolitus – meie juristid on Eesti tuntumate koolitus- ja konverentsikorraldajate ning personalitöötajate, raamatupidajate ja juhtide poolt hinnatud lektorid. Viieteistkümne tegevusaasta jooksul oleme esinenud rohkem kui 300-l koolitusel, konverentsil, seminaril ja loengul, sealhulgas Eesti Õigusteadlaste päevadel, koolitanud kohtunikke ja töövaidluskomisjonide juhatajaid ning viinud läbi sisekoolitusi. Pikaajalistele klientidele korraldame kord aastas kinnise väliskoolituse. Aastate jooksul on sellistel koolitustel ja loengutel osalenud kokku üle 16 000 kuulaja.
 
Lisaks eeltoodule oleme andnud intervjuusid raadios ja televisioonis, avaldanud üle 10 raamatu (sh välispublikatsioonid) ja üle 100 artikli (täpsemalt rubriigis „Publikatsioonid“). Meie juristid osalesid 01.09.2009.a jõustunud töölepingu seaduse väljatöötamises, Andmekaitse Inspektsiooni juhendi „Isikuandmete kaitse töösuhetes“ ja keskmise töötasu arvutamise korra väljatöötamise töögrupis ning soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku loomises. Oleme aktiivsed nii erialases kui ühiskondlikus tegevuses. Klientide ja koostööpartnerite arvamused ja hinnangud on toodud rubriigis „Teised meist“.
 
Usume, et tugeva teoreetilise baasi, suure kogemuse ja pikaajalise praktika tõttu oleme tööandjatele tööõiguse alase dokumentatsiooni koostamiseks ja korrastamiseks, igapäevaste tööõiguslike probleemide lahendamiseks ning vajadusel kohtus ja töövaidluskomisjonis esindamiseks parimad partnerid.

Heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi, jurist ja juhataja