Koolitused

Tulemas

Prindi

Tööõigus teoorias ja praktikas 2012-2013. Laval terve päeva Heli Raidve ja Mari Rask!

Kohti kokku: 139, registreerunuid 139, vabu kohti 0
Korraldaja: Heli Raidve Tööõigusabi
Asukoht: Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Viru väljak 4 Tallinn (hotell Viru II korrus, saal Grande).
Hind: 170 EUR + KM
Toimumise aeg: 03.04.2013

  

   

Teemad: 2012-2013 oleme maa- ja ringkonnakohtutelt, Riigikohtult ja Euroopa Kohtult saanud kokku ca 150 tööõigust puudutavat otsust. Töölepingu seadust on muudetud kolm korda ja neljas muudatus jõustub 1.aprillil. Lisaks erinevad tõlgendused ja seisukohad praktikutelt. Tööõigus on väga põnev :)

Koolitusel anname 2012-2013 olulisemast kohtupraktikast teemade kaupa grupeeritud ülevaate: töötasu (tööseisak, ületunnitöö, töötasu vähendamine, töötasu maksmata jätmine, maksmisega oluline hilinemine, viivised, lähetuse päevarahad, erinevad rahalised nõuded, tasaarvestamine); kahju hüvitamine (tõendamine, suurus, vähendamine); hoiatamine (millal vaja, vorm, sisu, tõendamine, tähtsus); töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel (katseajal, koondamine, töötajapoolne lepingu rikkumise tõttu, tähtajad, tõendamine); töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel (etteteatamistähtaja rikkumine, alusetu ülesütlemine, tööandja võimalused, tööandja-poolse vaidlustamise tähtajad); töövaidlus (nõuete esitamise tähtajad, aegumine, mida peab tööandja vaidluses tõendama ja milliseid tõendeid kohus arvestab). 

TÄIENDUS 08.MÄRTS: Seoses Riigikohtu 06.märts 2013 otsusega on teemadesse lisatud ka konkurentsikeeldu puudutavad otsused.

Sihtgrupp: tööandjad, ettevõtete juhid, personalitöötajad, juhi abid, raamatupidajad, juristid jt, kes soovivad saada ühe päevaga ülevaadet tööõiguse 2012-2013 muudatustest ja olulisemast kohtupraktikast ning soovitusi vigade vältimiseks.

Kui koolitusele tulek ei ole võimalik - kõik viidatud ca 150 otsust on kättesaadavad siinsamas meie kodulehel rubriigis "Tasuta materjalid".


Ajakava: 
9.30-10.00
Kogunemine, tervituskohv.
10.00-10.05
Avasõnad, korralduslikud küsimused.
Kogu päeva samaaegselt lektoritena laval Heli Raidve ja Mari Rask.
10.05-12.00
Koolitus
12.00-13.00
Buffet lõunasöök restoranis Merineitsi.
13.00-14.45
Koolitus
14.45-15.00
Kohvipaus
15.00-16.00
Koolitus
16.00-17.00 
Küsimused-vastused. 
Koht:
Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Viru väljak 4, Tallinn (hotell Viru II korrus, saal Grande). Koolitusel osalejatele parkimine Viru parkimismajas soodushinnaga.
Maksumus:
Hind 170 eurot + käibemaks (käibemaksuga 204 eurot).

Hind sisaldab: tervituskohv, pika-päeva koolitus 10-16 ja küsimused-vastused 16-17, kogu päeva samaaegselt kahe lektori ehk Heli Raidve ja Mari Rask'i seisukohad, koolitusmaterjalid, kohvipausid, lõunasöök buffet lauas.

Registreerumine lõppenud