Firmast

Firma 18 aastat

Prindi
Heli Raidve Tööõigusabi (registrinumber 10203402) on asutatud 1997.aastal ja põhineb jätkuvalt Eesti erakapitalil. Oleme taasiseseisvunud Eesti esimene tööõigusele spetsialiseerunud õigusbüroo ja 22.aprill 2015.a oli meie 18-s sünnipäev. Esimesest päevast alates on firmat juhtinud Heli Raidve.

Esimese büroo avasime 22.aprillil 1997.a Tallinnas Rävala puiesteel. Tegemist oli nn töötajate õigusabi bürooga, mida toetas büroo asukoht tolleaegses Ametiühingute Majas. Esimestest päevadest alustasime töötajate esindamisega töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Teine büroo avas uksed juulis 1997 Tallinnas Pärnu maanteel kino Kosmos kõrval tööandjate õigusabi büroona. Nõustasime tööandjaid tööõiguslikes küsimustes ning esindasime neid kohtus ja töövaidluskomisjonis. Lisaks tööõigusele tegelesime ka avaliku teenistuse alase nõustamise ning avalike teenistujate ja asutuste esindamisega. Selles valdkonnas võib järgnevatest aastatest esile tuua nt Tallinna Politseiprefektuuri, Sideameti, Tallinna Linna ja Eesti Vabariigi eduka esindamise halduskohtus.

2005.aastast asume Tallinnas Gonsiori tänaval, Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio vahel, praktiliselt endise Park Hotelli vastas (täpsemad juhised rubriigis „Asukoht“). Täna tegeleme põhiliselt tööandjate nõustamise ja töövaidlustes esindamise ning tööõiguse alase koolitamisega. Viieteistkümne aasta jooksul oleme andnud nõu rohkem kui 1400-le tööandjale, esindanud vaidlevaid pooli enam kui 500-s töövaidluses ja meie juriste on koolitustel ja seminaridel kuulanud üle 15 000 osaleja.

Lisaks oleme andnud intervjuusid raadios ja televisioonis, avaldanud üle 10 raamatu ja üle 100 artikli (ülevaade rubriigis „Publikatsioonid“). Büroos töötanud ja töötavate juristide ja praktikantide nimed on toodud rubriigis „Täname!“. Meie juristid osalesid 01.09.2009.a jõustunud töölepingu seaduse väljatöötamises, Andmekaitse Inspektsiooni juhendi „Isikuandmete kaitse töösuhetes“ ja keskmise töötasu arvutamise korra väljatöötamise töögrupis ning soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku loomises. Oleme aktiivsed nii erialases kui ühiskondlikus tegevuses ning anname oma teadmisi edasi ka üliõpilastele. Klientide ja koostööpartnerite arvamused ja hinnangud meie töö kohta on toodud rubriigis „Teised meist“.

Kaheksateist aastat on möödunud kiirelt ja tegusalt. Loodame, et olete meie head koostööpartnerid ja kliendid ka järgnevatel aastatel.

Heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi, jurist ja juhataja