Firmast

Ühiskondlik tegevus

Prindi

Foto: Lembit Michelson, Akriibia Fotostuudio
Heli Raidve Tööõigusabi omab üle 20 aasta kogemust tööandjate nõustamisel. 23 tegevusaasta jooksul oleme osalenud lisaks erinevates ühiskondlikes projektides ja tegevustes. Ühest küljest loeme erialaseks ühiskondlikuks tegevuseks tööõigusega seotud projektides ning eelnõude väljatöötamise ja kooskõlastamise töögruppides osalemist, mille eest tasu ei maksta. Teisest küljest oleme olnud tegevad ka tööõiguse välistes projektides ja tegelenud heategevusega. Allpool on loetletud mõned viimaste aastate tegevused, milles oleme kaasa löönud.
 
2011: tasuta loeng PARE liikmetele „Isikuandmete kaitse töösuhetes“; osalesime keskmise töötasu arvutamise korra väljatöötamise töögrupis; PARE poolt väljatöötatavate näidisdokumentide analüüs; Juristide Liidu poolt korraldatud Õigusmess 2011 raames tasuta nõustamine; Äripäeva väljaande Raamatupidamise Praktik kolleegiumis osalemine; raskustesse sattunud perede toetamine riiete ja koolivahenditega; NNKÜ-NMKÜ heategevusliku oksjoni toetamine.
 
2010: toetasime Lääne Skautide Maleva skaudilaagri läbiviimist; osalesime Andmekaitse Inspektsiooni juhendmaterjali „Isikuandmete töötlemine töösuhetes“ koostamise töögrupis, Sotsiaalministeeriumi „Töölepingu seaduse käsiraamatu“ väljatöötamise ettevalmistamises ning Äripäeva väljaande Raamatupidamise Praktik kolleegiumis; toetasime Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu poolt kureeritava Eesti Geenivaramu andmepanga loomist; toetasime Kauge tänava varjupaiga elanikke raamatute ja riietega; NNKÜ-NMKÜ heategevusliku oksjoni toetamine.
 
2009: osalesime Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilves´e üleskutsel projektis „Tagasi kooli“ külalisõpetajana, tasuta loeng Abja Gümnaasiumis; tasuta loeng Tallinna Majanduskooli üliõpilastele; osalesime Sotsiaalministeeriumi kureeritava soolise võrdõiguslikkuse väljatöötamise töögrupis ning Äripäeva lisa Juhtimine kolleegiumis; Kauge tänava varjupaiga elanike toetamine riiete ja toiduga; NNKÜ-NMKÜ heategevusliku oksjoni ja laada toetamine.
 
2008: osalesime töölepingu seaduse kooskõlastamise töögrupis; tasuta loeng XXX Eesti Õigusteadlaste päevadel; osalesime Sotsiaalministeeriumi kureeritava soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku väljatöötamise töögrupis ja Äripäeva kuulisa Juhtimine kolleegiumis; kodutute varjupaiga toetamine toidu ja riietega; NNKÜ-NMKÜ heategevusliku oksjoni toetamine.
 
Lisaks oleme varasematel aastatel korraldanud oma heade klientide kaasabil heategevusliku oksjoni, mille käigus meie klientide poolt oksjonile annetatud esemete müügist saadud 17210 krooniga toetasime Ristiku Põhikooli ja Tallinn YMCA lastelaagri projekti „Lapsed tänavalt ära“. Oleme andnud intervjuusid Eesti Televisioonile, KUKU Raadiole ja Tallinna Televisioonile (vaata intervjuud siit) ning kirjutanud tasuta mitmeid tööõiguse alaseid artikleid ja arvamusi. Juhataja Heli Raidve oli aastatel 2002-2010 Tallinna NNKÜ-NMKÜ juhatuse liige (käesoleval ajal lihtliige) ja selle kaudu osaline noorte arendamises ja tegevustes. Samuti on Heli Raidve alates 2005. aastast käesoleva ajani Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse mentorprogrammi mentor ja toetanud selle aja jooksul 7 alustava ettevõtja arengut ja kasvamist. Oleme retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste lõputöid ning viinud läbi õppepraktikat. Jätkuvalt toetame tööõigusest lõputööd kirjutavaid üliõpilasi, laenutades neile meie büroo eesti- ja võõrkeelse tööõiguse alase kirjanduse raamatukogust õpikuid ja muud tööõiguse alast kirjandust. Me oleme tublid :)
 
Foto: Lembit Michelson, Akriibia Fotostuudio"