Töövaidlus

Esindamise kulud

Prindi
Töövaidluses esindamisega seotud tööd kattuvad büroo muude tavapäraste töödega. Töövaidluse lahendamiseks koostame dokumente (avaldus, hagi või vastus töövaidluskomisjonile või kohtule, taotlused, töötasu tõendid jms). Sarnaselt muude konsultatsioonidega võib osutuda vajalikuks konsultatsioon büroos töövaidluse asjaolude väljaselgitamiseks, istungi ettevalmistamiseks, tunnistajate ütluste väljaselgitamiseks jms.
Eeltoodud põhjustel sarnanevad esindamise kulud nõustamise kuludega.

Erinevad töövaidlused on erineva töömahuga. Seetõttu ei kasuta me nn paketihinda ja ei sõlmi nn protsendilepinguid. Büroos, e-kirja või telefoni teel osutatud konsultatsiooni ja vaidluses koostatud dokumentide koostamise hind kujuneb ajatöö tunnitasu alusel. Istungitel esindamise kui büroost väljas tehtud töö puhul arvestatakse tööajana büroost väljumise ja büroosse tagasijõudmise vahele jääv aeg (vaata lähemalt rubriigist „Nõustamise kulud“).

Tööandjana saate töövaidluses esindamise hinda suures osas ise kujundada. Mida rohkem teete ise, seda väiksem on töö, mida teeme meie, mis omakorda mõjutab tehtava töö mahtu ja hinda. Võite teha kogu töö ise ja kasutada meid vaid üksikute etappide osas nõustajana; saate koostada kõik dokumendid ise ja lasta need meil vaid üle vaadata ja täiendada. Ja loomulikult saate meilt osta ka tervikesindamise.
Büroos kehtib 15ndat aastat reegel, et tehtud tööde kohta esitatakse kliendile tööaruanne, kus tööaeg on näidatud 5-minutilise täpsusega kuupäevaliselt ja koos tehtud töö kirjeldusega. Tööaruande aktsepteerimise ja tehtud tööde vastuvõtmise järgselt väljastame elektroonilise arve.
Meie eesmärk on lahendada tööandja probleem võimalikult kiiresti, tööandja kasu silmas pidades ning tööandjale võimalikult väheste kulutustega. Andke oma soovidest, vajadustest ja võimalustest teada ning kindlasti leiame tööandjale sobivaima lahenduse.
Täiendavate küsimuste puhul helistage tööpäeviti vahemikus 9.30-16.30 telefonile 646 2359.

Lugupidamise ja heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja