Kontakt

Saada e-kiri

Prindi
Meie igapäevaseks tööks on klientide nõustamine büroos ja e-kirja teel, tööõiguslike dokumentide koostamine ja parandamine, kohtu ja töövaidluskomisjoni istungil osalemine, artiklite ja arvamuste kirjutamine ning palju muid töid, millest enamus nõuavad rahus ja vaikuses süvenemist. Helisev telefon võib hea mõtte minema peletada. Ühele kliendile dokumentide koostamise ajal teise telefoni teel nõustamine tähendab peale telefonikõne lõppemist reeglina esimese tööga otsast peale hakkamist jne.
Eeltoodud põhjustel oleksime tänulikud, kui eelistaksite telefonikõnele e-kirja saatmist.

E-maili sisu: andke probleemist lühiülevaade koos oluliste sündmuste kuupäevadega. Kirjutage, mida meilt ootate (konsultatsioon büroos, vastus e-kirja teel, töövaidluses esindamine, sisekoolitus vms). Kui asjas on nt töövaidluskomisjoni või kohtu poolt määratud vastamise tähtaeg või istungi kuupäev, pange ka see kindlasti kirja.
Kirja lõppu lisage tööandja andmed ning enda ja teiste asjassepuutuvate isikute ee- ja perekonnanimed ning kontaktid. Saamata töötasu või tekitatud kahju hüvitamise vaidluses võiks selleks olla raamatupidaja andmed, töölepingu või ülesütlemisavalduse koostamisel töötaja vahetu juhi kontakt vms.
Kui olete esmakordne klient, kirjeldage oma muret ja soovi põhjalikult ning küsige kõigepealt hinnapakkumist. Esmakordsed kliendid määrame reeglina esimesel korral nõustamisele büroosse, seega võiksite lisada esimesse kirja ka võimalikud kohtumiseks sobivad või mittesobivad ajad. Pikaajalised kliendid, kes on hinnakirja ja töö tasustamise põhimõtetega kursis, ei pea hinnapakkumist küsima, kuid loomulikult võivad enne iga uut tööd lasta endale hinnapakkumise teha.

E-maili lisad: Kui küsimus puudutab konkreetset töötajat, võiksite lisada töölepingu ja muud asjasse puutuvad dokumendid. Töövaidluse korral pange kirjaga kaasa (võimalusel skaneeritult) kohtust või töövaidluskomisjonist saabunud dokumendid ning muud dokumendid, mis võiksid tööandja nägemuses asjasse puutuda.

E-maili pealkiri: Tore, kui viitate pealkirjas kirja sisule, nt AS X töövaidlus, OÜ Y küsimus õppepuhkusest, Z töövaidlus vms. Kirjale soovitame lisada ka lugemisraporti (Tools – Request Read Receipt), mis annab teile tagasisidet meie poolt kirja avamise ajast.

Kiri saatke aadressile info(ätt)toooigusabi.ee. Juhime tähelepanu, et kogu büroo kirjavahetus toimub ühe aadressi kaudu, tänu sellele saame reageerida ka juhul, kui tavapäraselt nõustav jurist on istungil, loengul, puhkusel või haige. Teie kirja sisu näevad ainult meie juristid.

E-kirja saabumise järel võtame teiega esimesel võimalusel ühendust. Anname endast parima, et vastata samal päeval, kuid pingelisematel tööperioodidel võib see nõuda ka rohkem aega. Kuna büroo töökoormus on pidevalt suur ja langeb veidi vaid suveperioodil, mil meie kliendid, kohtud ja töövaidluskomisjonid puhkavad, soovitame saata oma küsimus või mure esimesel võimalusel ja jätta meile vastamiseks mõistlik ajavaru.

Ja loomulikult – kui te ei saa või teile ei meeldi kirjutada või küsimus vajab erakorraliselt kiiret abi, siis helistage 64 62 359. Püüame leida mõlemale poolele sobiva koostöövormi.
  Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja